10-03-2022

CarCost v2.3.4
Nowości
 • Możliwość edycji napraw i innych kosztów
Poprawki
 • Zmiana wyglądu aplikacji w przypadku braku pojazdu
 • Wyświetlanie formularza dodawania pojazdu
 • Zablokowanie generowania raportu sprzedażowego w przypadku braku pojazdu
 • Zmiana wyświetlania powiadomień jeśli nie ma dodanego pojazdu
 • Zmiana sposobu wyboru paliwa podczas dodawania i edycji pojazdu
Naprawy
 • Obliczanie spalania i dystansu w przypadku dwóch tankowań jednego dnia
 • W niektórych przypadkach można było dodać pojazd innemu użytkownikowi
 • Usunięcie pojazdu usuwa wpis o domyślnym pojeździe
 • W niektórych przypadkach można było zatankować paliwo inne niż ustawione w pojeździe

29-01-2022

CarCost v2.3.3
Naprawy
 • Wyświetlanie powiadomienia dla drugiego pojazdu gdy pierwszy nie ma ustawionego powiadomienia.

24-01-2022

CarCost v2.3.2
Nowości
 • Definiowanie powiadomień o przeglądzie technicznym
 • Ikona Powiadomień w menu z liczbą aktywnych powiadomień
 • Możliwość dodania opisu do Innych kosztów
 • Dodanie informacji o zalogowanym użytkowniku do każdej podstrony
Poprawki
 • Zmiana wyświetlania domyślnego pojazdu
 • Zmiana oraganizacji menu
 • Przeniesienie Kalkulatora kosztów podróży do menu głównego
Naprawy
 • Wyświetlanie minusowych kilometrów od ostatniej wymiany oleju
 • Wyświetlanie powiadomienia o plikach cookies

28-11-2021

CarCost v2.3.1
Nowości
 • Wyszukiwanie napraw
 • Informacja o ilości kosztów przypisanych do kategorii podczas jej usuwania
 • Odnośnik w menu do wprowadzonych zmian
Poprawki
 • Usuwanie kategorii kosztu usuwa wszystkie koszty zarejestrowane dla tej kategorii
Naprawy
 • Ładowanie pliku css po aktualizacji

06-11-2021

CarCost v2.3
Nowości
 • Usuwanie wymian oleju
 • Wykresy kosztów, spalania, napraw, kilometrów
 • Filtrowanie statystyk
 • Changelog
Poprawki
 • Zmiana widoku pojazdów
 • Aktualizacja bootstrap
 • Przebudowa statystyk
Naprawy
 • Literówki w centrum pomocy
 • Widok formularzy w trybie ciemnym

30-09-2021

CarCost v2.2
Nowości
 • Dodanie ciemnego motywu

15-07-2021

CarCost v2.1.1
Nowości
 • Możliwość usunięcia pojazdu
 • Dodanie sumy kosztów w statystykach
 • Dodanie centrum pomocy
 • Dodanie informacji o ilości przejechanych kilometrów od danej naprawy

21-03-2021

CarCost v2.1.1
Nowości
 • Możliwość usunięcia pojazdu
 • Dodanie sumy kosztów w statystykach
Naprawy
 • Skrypt rejestracji nowych użytkowników

20-03-2021

CarCost v2.1
Nowości
wersja BETA
 • Umożliwienie użytkownikom samodzielnej rejestracji
 • Możliwość zmiany hasła przez użytkownika
Poprawki
 • Blokada rejestracji zdarzeń sprzed daty wprowadzenia pojazdu

27-11-2020

CarCost v2.0
Nowości
 • Możliwość dodania wielu pojazdów
 • Grupowanie zdarzeń po latach
Poprawki
 • Zmiana wyglądu menu
 • Widok ostatniego tankowania
 • Zmiana wyglądu historii zdarzeń
 • Zmiana wyświetlanych danych na stronie głównej
Naprawy
 • Wykresy cen paliwa

17-09-2020

CarCost v1.3
Nowości
 • Dodano możliwość generowania raportu sprzedażowego

23-07-2020

CarCost v1.2
Nowości
 • Możliwość dodania pojazdu z dwoma zbiornikami
 • Wybór paliwa podczas tankowania
 • Obliczanie spalania dla każdego ze zbiorników
Poprawki
 • Zmiana widoku tankowań
 • Widok ostatniego tankowania

26-05-2020

CarCost v1.1.4
Nowości
 • Dodanie informacji o zatankowanym paliwie
Poprawki
 • Poprawa działania daty podczas dodawania zdarzeń

08-05-2020

CarCost v1.1.3
Nowości
 • Dodanie statystyk miesięcznych
 • Dodanie statystyk rocznych

06-05-2020

CarCost v1.1.2
Nowości
 • Dodanie sekcji "dane pojazdu"
 • Wprowadzono obsługę przeglądów technicznych

29-04-2020

CarCost v1.1.1
Nowości
 • Dodanie informacji o zalogowanym użytkowniku

18-04-2020

CarCost v1.1
Nowości
 • Zmiana inferfejsu aplikacji
 • Zmiana kolorów aplikacji

25-03-2020

CarCost v1.0
Nowości
Pierwsza, udostępniona do testów, wersja.